Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2011

A Gartner idén is kiadta szokásos éves jelentést az üzleti intelligencia platformokról. Íme:

Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2011

Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2011

Nézzük milyen következtetéseket vont le a Gartner 1225 ügyfél által kitöltött kérdőívből.

Megj.: A kutatás és a mágikus négyzet hátteréről a 2007-es, 2008-as Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms cikkben olvashat. A most következő cikk a Microsoft BI portfóliójával kapcsolatos megállapításokra fog csak koncentrálni. Kezdjük az erősségekkel:

TCO (Total Cost os OwnerShip; Teljes birtoklási költség)

A régi jó erőssége a Microsoftnak BI portfóliónak, szinte minden piackutatásban megemlítik. „A licencköltségek összemérhetőek, vagy alacsonyabbak, mint a nyílt forráskódú BI megoldásoknál említettek, és sokkal kedvezőbbek, mint a versenytársak árai." Olvasható a Gartner jelentésében. Valószínűleg van olyan szegmens ahol ez nem igaz, de azon cégek számára, akik használják az Office, SQL, SharePoint hármast, vagy azok számára, akik nagyszámú BI felhasználóval rendelkeznek minden bizonnyal az.

Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a Microsoft BI-t választók jelentős része a TCO-t jelölte meg legfőbb érvnek a választás mellett és az is, hogy a Microsoft BI-t használók számára jelentett legkevésbé korlátot a BI vállalaton belüli elterjesztésénél a licencköltség.

Széleskörű IT támogatás

A Gartner véleménye szerint a Microsoft piaci sikere részben annak is köszönhető, hogy BI portfóliója elég erőteljesen támaszkodik a fejlesztők által széles körben elfogadott fejlesztőeszközökre és magukra a fejlesztőkre is. A népes fejlesztői közösség, a jó támogatás és a kellő számban rendelkezésre álló szakértői gárda mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft BI széles körben elterjedjen

Nagy felhasználószámú BI rendszerek

A nagy felhasználósámú rendszerek szintén a Microsoft BI erősségei közé tartoznak évek óta. A 2011-es kutatásból kiderül, hogy ma már a Microsoft BI rendszerek a legnagyobbak az egy BI rendszerre jutó felhasználók számának tekintetében.

OLAP

A Microsoft BI felhasználók táborában több mint kétszer annyian használnak OLAP-ot, mint a maradék megkérdezettek összesen. (Ez már így volt tavaly is, és aki e blogot olvassa tudja hogy Microsoftos környezetben vétek parlagon hagyni az Analysis Servicest)

Kollaboráció centrikus BI

A Gartner a Microsoft BI erősségeként említi, hogy a BI Back-end szorosan integrált a SharePoint+Office párossal. A kutatásból kiderül, hogy a felhasználók is nagyon pozitívan fogadják ezt a kollaboráció centrikus BI megközelítést.

Az erősségek után essen szó a Gartner által jelzett veszélyekről is:

Többtermékes BI portfólió (SQL, SharePoint, Office)

Ami a felhasználók és a Microsoft számára előnyös az SQL+SharePoint+Office többtermékes portfólióban, az annál inkább kihívás vállalati IT-nak egy BI bevezetés során. A szállító felépíti a BI rendszert, de annak integrációja a nem csak BI célra használt SharePoint portál szerverrel már a rendszerint a helyi IT feladata marad.

Szintén negatívumként említi a Gartner, hogy e 3 termék változásainak összehangolt követéséhez széleskörű kompetenciát kell fenntartani a vállalatnak, valamint azt is, hogy a három termék egymáshoz kötöttsége gátja lehet a gyors innovációnak.

Ad-hoc elemzés/interaktív vizualizáció/Mobil BI

A kutatás rámutat arra is, hogy az ad-hoc elemzés, az interaktív vizualizáció és mobil BI eszközök tekintetében a Microsoft BI portfóliója továbbra is elmarad a többi gyártó kínálatától. Történtek ezen a téren jelentős előrelépések - gondoljon például a memórialapú BI eszközre, a PowerPivotra - ám ezek elterjedése még nem olyan erős, hogy jelentősen tudta volna befolyásolni a kutatás eredményét.

Dobozos BI termékek hiánya

Már tavaly is az intő jelek között sorolta fel a Gartner az ERP-vel (Pl Dynamics) vagy egyéb Microsoft alkalmazásokkal összecsomagolt dobozos BI megoldások hiányát és rámutat arra is, hogy más gyártók (SAP, IBM, Oracle) jóval előrébb járnak ezen a területen.

Központi metaadat réteg hiánya

Amióta létezik a Microsoft BI azóta probléma az egységes metaadat réteg hiánya és az ezzel szorosan összefüggő hatás- származás és függőségelemzés támogatásának hiánya is. Szerencsére azonban ezen a fronton változást fog hozni az SQL Server következő verziója :-)

Összefoglalva:

Az alacsony TCO, a széleskörű fejlesztői támogatás, a többieknél nagyobb átlagos felhasználószámú projektek és a többieknél sokkal szélesebb körű OLAP használat mind a Microsoft BI jellemzői már évek óta. Ezen a fronton nem hozott újat a Gartner elemzése.

Ugyanígy a másik fronton sem történ jelentős változás a tavalyi évhez képest: A többtermékes BI portfólió menedzselésében továbbra is vannak kihívások, a dobozos BI megoldások továbbra is hiányoznak a Microsoft kínálatából és a központi metaadatkezelés területén sem történtek még érdemi változások.

Mindezek mellett a Microsoft BI az ability to execute tengely mentén a legjobbá vált az idén, és a tavalyi évhez képest javítani tudott pozícióján a completeness of vision tengely mentén is. Mindezekből pedig arra következtethetünk, hogy a Microsoft BI portfóliója egyre erősebben képes megfelelni az ügyfelek jelenbeli és jövőbeli igényeknek és a termékek minősége, funkciógazdagsága a legjobbak közé tartozik a Gartner által megkérdezett ügyfelek szerint.

Összehasonlításul a tavalyi helyzet:

Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2010

Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2010

Kapcsolódó anyagok:

Szintén a témához tartozó hír, hogy nemrég jelent meg a Gartner adattárház adatbázisokról szóló mágikus négyzete. Erről idő hiányában nem tudtam itt írni, de az SQL Serverrel kapcsolatos lényeget lejegyzeteltem ide: Gartner mágikus négyzet az adattárházak adatbázis rendszereiről

Új hozzászólás