SSAS attribútomokhoz tartozó megnevezések tárolása

Egy SSAS attribútumhoz mindig tartozik egy kulcs és tartozhat hozzá egy név es egy értek paraméter is. Ebben semmi új sincs. Azt viszont eddig nem tudtam, hogy a kulcsokhoz minden esetben letárol az Analysis Services egy megnevezés párt is. Még akkor is, ha nem adunk a kulcsokhoz megnevezéseket. (Kivéve, ha ugyanazt az oszlopot használják és az oszlop string típusú. Ebben az esetben az Analysis Services csak egyszer tárolja le a kulcsot és a hozzá tartozó megnevezést)

Mindebből három dolog is következik:

  1. A csillagsémás adattárházak mesterséges kulcsoszlopára létrehozott attribútumhoz az SSAS létre fogja hozni es le fogja tárolni a mesterséges kulcsok szöveggé konvertált megnevezés párjait. Még akkor is, ha mi ezt nem így szeretnénk, mert a mesterséges kulcsból létrehozott attribútum csak egy technikai attribútum, amit a kapcsolatok létrehozásán kívül másra nem használunk. Ezen a fájdalmunkon úgy tudunk csökkenteni, ha mi magunk adunk egy üres oszlopot a megnevezések forrásaként, mert bár így is le fogja tárolni az Analysis Services a megnevezéseket, de sok üres megnevezés nagyon kevés helyet foglal
  2. Egy attribútum létrehozásakor teljesen felesleges importálni annak kulcsoszlopát, ha a kulcsoszlop nem kell pl. rendezéshez. Ennek meg utána kell járnom, hogy általánosan használható-e ez a szabály mint best practice, de nagy dimenzióknál, ahol mar számit a méret, ott ez lesz a követendő elv.
  3. Végre világossá vált számomra, hogy összetett kulcsú attribútumhoz miért kell megnevezést társítani: Mert az Analysis Servicesnek le kell tárolni hozzá a megnevezéseket és az összetett kulcsokat nem tudja automatikusan megnevezéssé konvertálni.

Felhasznált irodalom:  Storage and the NameColumn and KeyColumns Properties

Kővári Attila - BI projekt

Új hozzászólás