RDBMS gyártók piaci részesedése 2007-ben

Az IDC RDBMS gyártók piaci részesedését bemutató tanulmánya szerint nem történtek jelentős változások a 2006-os évhez képest:

A teljes piac 12,6 % -kal bővült 16,7 milliárd dollárról, 18,8 milliárd dollárra. A 3 vezető gyártó (ORACLE, IBM, Microsoft) 13-14% közötti növekedést produkált minek következtében egymáshoz viszonyított relatív helyzetük gyakorlatilag megegyezik az előző évivel

RDBMS gyártók piaci részesedése 2005-2007

RDBMS gyártók piaci részesedése 2005-2007

Az ORACLE és az IBM RDBMS árbevétele egyaránt 13,3 százalékkal nőt 2006-hoz képest, míg a Microsoft 14%-os növekedést produkált. Ha mindezt összehasonlítjuk a 2006-os év adataival, akkor megfigyelhetjük, hogy az SQL Server licensz bevételének növekedési üteme lassult (25-ről 14%-ra), ami az IDC szerint teljesen szokásos egy olyan termék esetén, amelyik értett fázisába lépett az életciklus görbéjén.

Felhasznált irodalom

Kapcsolódó anyagok:

Kővári Attila - BI projekt

Új hozzászólás