Német Excel függvények magyarul

Itt vannak a német Excel függvények magyar megfelelői is. (Vagy a magyar Excel függvények német megfelelői :-)) A francia Excel függvények neve magyarul itt olvasható, az angol Excel függvények magyar megnevezései pedig ezen az oldalon találhatóak meg.

Köszönet érte Cseh Andrásnak. Nagy segítség lesz ha valaki német Excellel jön az önkiszolgáló BI workshopra...

Magyar Excel függvények németül

BÉTA.ELOSZLÁS BETAVERT
INVERZ.BÉTA BETAINV
BINOM.ELOSZLÁS BINOMVERT
KHI.ELOSZLÁS CHIVERT
INVERZ.KHI CHIINV
KHI.PRÓBA CHITEST
MEGBÍZHATÓSÁG KONFIDENZ
KOVAR KOVAR
KRITBINOM KRITBINOM
EXP.ELOSZLÁS EXPONVERT
F.ELOSZLÁS FVERT
INVERZ.F FINV
F.PRÓBA FTEST
GAMMA.ELOSZLÁS GAMMAVERT
INVERZ.GAMMA GAMMAINV
HIPERGEOM.ELOSZLÁS HYPGEOMVERT
INVERZ.LOG.ELOSZLÁS LOGINV
LOG.ELOSZLÁS LOGNORMVERT
MÓDUSZ MODALWERT
NEGBINOM.ELOSZL NEGBINOMVERT
NORM.ELOSZL NORMVERT
INVERZ.NORM NORMINV
STNORMELOSZL NORMVERT
INVERZ.STNORM STANDNORMINV
PERCENTILIS QUANTIL
SZÁZALÉKRANG QUANTILSRANG
POISSON POISSON
KVARTILIS QUARTILE
SORSZÁM RANG
SZÓRÁS STABW
SZÓRÁSP STABWN
T.ELOSZLÁS TVERT
INVERZ.T TINV
T.PRÓBA TTEST
VAR VARIANZ
VARP VARIANZEN
WEIBULL WEIBULL
Z.PRÓBA GTEST
KOCKA.FŐTELJMUT CUBEKPIELEMENT
KOCKA.TAG CUBEELEMENT
KOCKA.TAG.TUL CUBEELEMENTEIGENSCHAFT
KOCKA.HALM.ELEM CUBERANGELEMENT
KOCKA.HALM CUBEMENGE
KOCKA.HALM.DB CUBEMENGENANZAHL
KOCKA.ÉRTÉK CUBEWERT
AB.ÁTLAG DBMITTELWERT
AB.DARAB DBANZAHL
AB.DARAB2 DBANZAHL2
AB.MEZŐ DBAUSZUG
AB.MAX DBMAX
AB.MIN DBMIN
AB.SZORZAT DBPRODUKT
AB.SZÓRÁS DBSTDABW
AB.SZÓRÁS2 DBSTDABWN
AB.SZUM DBSUMME
AB.VAR DBVARIANZ
AB.VAR2 DBVARIANZEN
DÁTUM DATUM
DÁTUMÉRTÉK DATWERT
NAP TAG
NAPOK TAGE
NAP360 TAGE360
KALK.DÁTUM EDATUM
HÓNAP.UTOLSÓ.NAP MONATSENDE
ÓRA STUNDE
ISO.HÉT.SZÁMA ISOKALENDERWOCHE
PERCEK MINUTE
HÓNAP MONAT
ÖSSZ.MUNKANAP NETTOARBEITSTAGE
ÖSSZ.MUNKANAP.INTL NETTOARBEITSTAGE.INTL
MOST JETZT
MPERC SEKUNDE
IDŐ ZEIT
IDŐÉRTÉK ZEITWERT
MA HEUTE
HÉT.NAPJA WOCHENTAG
HÉT.SZÁMA KALENDERWOCHE
KALK.MUNKANAP ARBEITSTAG
KALK.MUNKANAP.INTL ARBEITSTAG.INTL
ÉV JAHR
TÖRTÉV BRTEILJAHRE
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BIN.DEC BININDEZ
BIN.HEX BININHEX
BIN.OKT BININOKT
BIT.ÉS BITUND
BIT.BAL.ELTOL BITLVERSCHIEB
BIT.VAGY BITODER
BIT.JOBB.ELTOL BITRVERSCHIEB
BIT.XVAGY BITXODER
KOMPLEX KOMPLEXE
KONVERTÁLÁS UMWANDELN
DEC.BIN DEZINBIN
DEC.HEX DEZINHEX
DEC.OKT DEZINOKT
DELTA DELTA
HIBAF GAUSSFEHLER
HIBAF.PONTOS GAUSSF.GENAU
HIBAF.KOMPLEMENTER GAUSSFKOMPL
HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS GAUSSFKOMPL.GENAU
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB GGANZZAHL
HEX.BIN HEXINBIN
HEX.DEC HEXINDEZ
HEX.OKT HEXINOKT
KÉPZ.ABSZ IMABS
KÉPZETES IMAGINÄRTEIL
KÉPZ.ARGUMENT IMARGUMENT
KÉPZ.KONJUGÁLT IMKONJUGIERTE
KÉPZ.COS IMCOS
IMCOSH IMCOSHYP
KÉPZ.COT IMCOT
IMCSC IMCOSEC
KÉPZ.CSCH IMCOSECHYP
KÉPZ.HÁNYAD IMDIV
KÉPZ.EXP IMEXP
KÉPZ.LN IMLN
KÉPZ.LOG10 IMLOG10
KÉPZ.LOG2 IMLOG2
KÉPZ.HATV IMAPOTENZ
KÉPZ.SZORZAT IMPRODUKT
KÉPZ.VALÓS IMREALTEIL
IMSEC IMSEC
KÉPZ.SECH IMSECHYP
KÉPZ.SIN IMSIN
KÉPZ.SINH IMSINHYP
KÉPZ.GYÖK IMWURZEL
KÉPZ.KÜL IMSUB
KÉPZ.ÖSSZEG IMSUMME
KÉPZ.TAN IMTAN
OKT.BIN OKTINBIN
OKT.DEC OKTINDEZ
OKT.HEX OKTINHEX
IDŐSZAKI.KAMAT AUFGELZINS
LEJÁRATI.KAMAT AUFGELZINSF
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL AMORDEGRK
ÉRTÉKCSÖKK AMORLINEARK
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL ZINSTERMTAGVA
SZELVÉNYIDŐ ZINSTERMTAGE
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL ZINSTERMTAGNZ
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM ZINSTERMNZ
SZELVÉNYSZÁM ZINSTERMZAHL
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM ZINSTERMVZ
ÖSSZES.KAMAT KUMZINSZ
ÖSSZES.TŐKERÉSZ KUMKAPITAL
KCS2 GDA2
KCSA GDA
LESZÁM DISAGIO
FORINT.DEC NOTIERUNGDEZ
FORINT.TÖRT NOTIERUNGBRU
KAMATÉRZ DURATION
TÉNYLEGES EFFEKTIV
JBÉ ZW
KJÉ ZW2
KAMATRÁTA ZINSSATZ
RRÉSZLET ZINSZ
BMR IKV
LRÉSZLETKAMAT ISPMT
MKAMATÉRZ MDURATION
MEGTÉRÜLÉS QIKV
NÉVLEGES NOMINAL
PER.SZÁM ZZR
NMÉ NBW
ELTÉRŐ.EÁR UNREGER.KURS
ELTÉRŐ.EHOZAM UNREGER.REND
ELTÉRŐ.UÁR UNREGLE.KURS
ELTÉRŐ.UHOZAM UNREGLE.REND
KAMATÉRZ.PER PDURATION
RÉSZLET RMZ
PRÉSZLET KAPZ
ÁR KURS
ÁR.LESZÁM KURSDISAGIO
ÁR.LEJÁRAT KURSFÄLLIG
BW
RÁTA ZINS
KAPOTT AUSZAHLUNG
MR ZSATZINVEST
LCSA LIA
ÉSZÖ DIA
KJEGY.EGYENÉRT TBILLÄQUIV
KJEGY.ÁR TBILLKURS
KJEGY.HOZAM TBILLRENDITE
ÉCSRI VDB
XBMR XINTZINSFUSS
XNJÉ XKAPITALWERT
HOZAM RENDITE
HOZAM.LESZÁM RENDITEDIS
HOZAM.LEJÁRAT RENDITEFÄLL
CELLA ZELLE
HIBA.TÍPUS FEHLER.TYP
INFÓ INFO
ÜRES ISTLEER
HIBA.E ISTFEHL
HIBÁS ISTFEHLER
PÁROSE ISTGERADE
KÉPLET ISTFORMEL
LOGIKAI ISTLOG
NINCS ISTNV
NEM.SZÖVEG ISTKTEXT
SZÁM ISTZAHL
PÁRATLANE ISTUNGERADE
HIVATKOZÁS ISTBEZUG
SZÖVEG.E ISTTEXT
S N
HIÁNYZIK NV
LAP BLATT
LAPOK BLÄTTER
TÍPUS TYP
ÉS UND
HAMIS FALSCH
HA WENN
HAHIBA WENNFEHLER
HAHIÁNYZIK WENNNV
NEM NICHT
VAGY ODER
IGAZ WAHR
XVAGY XODER
CÍM ADRESSE
TERÜLET BEREICHE
VÁLASZT WAHL
OSZLOP SPALTE
OSZLOPOK SPALTEN
KÉPLETSZÖVEG FORMELTEXT
KIMUTATÁSADATOT.VESZ PIVOTDATENZUORDNEN
VKERES WVERWEIS
HIPERHIVATKOZÁS HYPERLINK
INDEX INDEX
INDIREKT INDIREKT
KERES VERWEIS
HOL.VAN VERGLEICH
ELTOLÁS BEREICH.VERSCHIEBEN
SOR ZEILE
SOROK ZEILEN
VIA RTD
TRANSZPONÁLÁS MTRANS
FKERES SVERWEIS
ABS ABS
ARCCOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSHYP
ARCCOT ARCCOT
ARCCOTH ARCCOTHYP
ÖSSZESÍT AGGREGAT
ARAB ARABISCH
ARCSIN ARCSIN
ASINH ARCSINHYP
ARCTAN ARCTAN
ARCTAN2 ARCTAN2
ATANH ARCTANHYP
ALAP BASIS
PLAFON OBERGRENZE
PLAFON.MAT OBERGRENZE.MATHEMATIK
PLAFON.PONTOS OBERGRENZE.GENAU
KOMBINÁCIÓK KOMBINATIONEN
KOMBINÁCIÓK.ISM KOMBINATIONEN2
COS COS
COSH COSHYP
COT COT
COTH COTHYP
CSC COSEC
CSCH COSECHYP
TIZEDES DEZIMAL
FOK GRAD
PÁROS GERADE
KITEVŐ EXP
FAKT FAKULTÄT
FAKTDUPLA ZWEIFAKULTÄT
PADLÓ UNTERGRENZE
PADLÓ.MAT UNTERGRENZE.MATHEMATIK
PADLÓ.PONTOS UNTERGRENZE.GENAU
LKO GGT
INT GANZZAHL
ISO.PLAFON ISO.OBERGRENZE
LKT KGV
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
MDETERM MDET
INVERZ.MÁTRIX MINV
MSZORZAT MMULT
MARADÉK REST
TÖBBSZ.KEREKÍT VRUNDEN
SZORHÁNYFAKT POLYNOMIAL
MMÁTRIX MEINHEIT
PÁRATLAN UNGERADE
PI PI
HATVÁNY POTENZ
SZORZAT PRODUKT
KVÓCIENS QUOTIENT
RADIÁN BOGENMASS
VÉL ZUFALLSZAHL
VÉLETLEN.KÖZÖTT ZUFALLSBEREICH
RÓMAI RÖMISCH
KEREKÍTÉS RUNDEN
KEREK.LE ABRUNDEN
KEREK.FEL AUFRUNDEN
SEC SEC
SECH SECHYP
SORÖSSZEG POTENZREIHE
ELŐJEL VORZEICHEN
SIN SIN
SINH SINHYP
GYÖK WURZEL
GYÖKPI WURZELPI
RÉSZÖSSZEG TEILERGEBNIS
SZUM SUMME
SZUMHA SUMMEWENN
SZUMHATÖBB SUMMEWENNS
SZORZATÖSSZEG SUMMENPRODUKT
NÉGYZETÖSSZEG QUADRATESUMME
SZUMX2BŐLY2 SUMMEX2MY2
SZUMX2MEGY2 SUMMEX2PY2
SZUMXBŐLY2 SUMMEXMY2
TAN TAN
TANH TANHYP
CSONK KÜRZEN
ÁTL.ELTÉRÉS MITTELABW
ÁTLAG MITTELWERT
ÁTLAGA MITTELWERTA
ÁTLAGHA MITTELWERTWENN
ÁTLAGHATÖBB MITTELWERTWENNS
BÉTA.ELOSZL BETA.VERT
BÉTA.INVERZ BETA.INV
BINOM.ELOSZL BINOM.VERT
BINOM.ELOSZL.TART BINOM.VERT.BEREICH
BINOM.INVERZ BINOM.INV
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS CHIQU.VERT
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB CHIQU.VERT.RE
KHINÉGYZET.INVERZ CHIQU.INV
KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB CHIQU.INV.RE
KHINÉGYZET.PRÓBA CHIQU.TEST
MEGBÍZHATÓSÁG.NORM KONFIDENZ.NORM
MEGBÍZHATÓSÁG.T KONFIDENZ.T
KORREL KORREL
DARAB ANZAHL
DARAB2 ANZAHL2
DARABÜRES ANZAHLLEEREZELLEN
DARABTELI ZÄHLENWENN
DARABHATÖBB ZÄHLENWENNS
KOVARIANCIA.S KOVARIANZ.P
KOVARIANCIA.M KOVARIANZ.S
SQ SUMQUADABW
EXP.ELOSZL EXPON.VERT
F.ELOSZL F.VERT
F.ELOSZLÁS.JOBB F.VERT.RE
F.INVERZ F.INV
F.INVERZ.JOBB F.INV.RE
F.PRÓB F.TEST
FISHER FISHER
INVERZ.FISHER FISHERINV
ELŐREJELZÉS PROGNOSE
GYAKORISÁG HÄUFIGKEIT
GAMMA GAMMA
GAMMA.ELOSZL GAMMA.VERT
GAMMA.INVERZ GAMMA.INV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PONTOS GAMMALN.GENAU
GAUSS GAUSS
MÉRTANI.KÖZÉP GEOMITTEL
NÖV VARIATION
HARM.KÖZÉP HARMITTEL
HIPGEOM.ELOSZLÁS HYPGEOM.VERT
METSZ ACHSENABSCHNITT
CSÚCSOSSÁG KURT
NAGY KGRÖSSTE
LIN.ILL RGP
LOG.ILL RKP
LOGNORM.ELOSZLÁS LOGNORM.VERT
LOGNORM.INVERZ LOGNORM.INV
MAX MAX
MAX2 MAXA
MEDIÁN MEDIAN
MIN MIN
MIN2 MINA
MÓDUSZ.TÖBB MODUS.VIELF
MÓDUSZ.EGY MODUS.EINF
NEGBINOM.ELOSZLÁS NEGBINOM.VERT
NORM.ELOSZLÁS NORM.VERT
NORM.INVERZ NORM.INV
NORM.S.ELOSZLÁS NORM.S.VERT
NORM.S.INVERZ NORM.S.INV
PEARSON PEARSON
PERCENTILIS.KIZÁR QUANTIL.EXKL
PERCENTILIS.TARTALMAZ QUANTIL.INKL
SZÁZALÉKRANG.KIZÁR QUANTILSRANG.EXKL
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ QUANTILSRANG.INKL
VARIÁCIÓK VARIATIONEN
VARIÁCIÓK.ISM VARIATIONEN2
FI PHI
POISSON.ELOSZLÁS POISSON.VERT
VALÓSZÍNŰSÉG WAHRSCHBEREICH
KVARTILIS.KIZÁR QUARTILE.EXKL
KVARTILIS.TARTALMAZ QUARTILE.INKL
RANG.ÁTL RANG.MITTELW
RANG.EGY RANG.GLEICH
RNÉGYZET BESTIMMTHEITSMASS
FERDESÉG SCHIEFE
FERDESÉG.P SCHIEFE.P
MEREDEKSÉG STEIGUNG
KICSI KKLEINSTE
NORMALIZÁLÁS STANDARDISIERUNG
SZÓR.S STABW.N
SZÓR.M STABW.S
SZÓRÁSA STABWA
SZÓRÁSPA STABWNA
STHIBAYX STFEHLERYX
T.ELOSZL T.VERT
T.ELOSZLÁS.2SZ T.VERT.2S
T.ELOSZLÁS.JOBB T.VERT.RE
T.INVERZ T.INV
T.INVERZ.2SZ T.INV.2S
T.PRÓB T.TEST
TREND TREND
RÉSZÁTLAG GESTUTZTMITTEL
VAR.S VAR.P
VAR.M VAR.S
VARA VARIANZA
VARPA VARIANZENA
WEIBULL.ELOSZLÁS WEIBULL.VERT
Z.PRÓB G.TEST
ASC ASC
BAHTSZÖVEG BAHTTEXT
KARAKTER ZEICHEN
TISZTÍT SÄUBERN
KÓD CODE
ÖSSZEFŰZ VERKETTEN
KBKK JIS
FORINT DM
AZONOS IDENTISCH
SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 FINDEN, FINDENB
FIX FEST
BAL és BAL2 LINKS, LINKSB
HOSSZ és HOSSZ2 LÄNGE, LÄNGEB
KISBETŰ KLEIN
KÖZÉP és KÖZÉP2 TEIL, TEILB
SZÁMÉRTÉK ZAHLENWERT
FONETIKUS PHONETIC
TNÉV GROSS2
CSERE és CSERE2 ERSETZEN, ERSETZENB
SOKSZOR WIEDERHOLEN
JOBB és JOBB2 RECHTS, RECHTSB
SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 SUCHEN, SUCHENB
HELYETTE WECHSELN
T T
SZÖVEG TEXT
KIMETSZ GLÄTTEN
UNIKARAKTER UNIZEICHEN
UNICODE UNICODE
NAGYBETŰS GROSS
ÉRTÉK WERT
HÍVÁS AUFRUFEN
EUROCONVERT EUROCONVERT
KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ REGISTER.KENNUMMER
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
URL.KÓDOL URLCODIEREN
XMLSZŰRÉS XMLFILTERN
WEBSZOLGÁLTATÁS WEBDIENST

Német Excel függvények magyarul

Az angol-német-francia függvényeket egyben tartalmazó Excel innen letölthető: Excel-2013-Functions.zip

Kővári Attila - BI projekt

Önkiszolgáló BI WORKSHOP

Tudjon meg többet az itt elhangzottakról! Jelentkezzen a 2024. szeptember 19-20.-i Excel Power Pivot videókurzusra!  Részletek >>

 

Új hozzászólás