Mikor készült az utolsó mentés?

Itt a nyár! Épp megérdemelt szabadságunkat töltjük, amikor kapunk egy telefont: Mikor készült és hol található az utolsó biztonsági mentés? Jó, ha ilyenkor nem kell elkezdenünk magyarázni, hogy "start menü, programok, Microsoft SQL Server 2005, ... " hanem elegendő csak annyit mondani, hogy az adatpiac üzemeltetői riportjai között van egy Biztonsági mentések riport, és nézd meg azt.

Az adattárház, vagy üzleti intelligencia rendszerünknek kell hogy legyen egy olyan felülete, ahol az üzemeltetők és kulcsfelhasználók meg tudják nézni az utolsó betöltés eredményét: Sikeresen lefutott-e minden folyamat, az ellenőrzés talált e eltérést az adatpiac vagy OLAP rendszer és a forrásrendszerek között, stb... Egy ilyen üzemeltetői oldalra célszerű olyan additív információkat is elhelyezni, mint az adattárház átlagos növekedési üteme megabájtban, vagy az utolsó mentés időpontja és a backup fájl elérési útja.

Az utolsó mentés dátuma és a backup fájl helye az msdb és master adatbázisokból az alábbi SQL Select-tel lekérdezhető:

Select

d.name as 'Adatbázis neve',

b.backup_start_date as 'Mentés dátuma',

b.backup_size as 'Backup mérete (Byte)',

bm.[physical_device_name] as 'Backup fájl elérési útja'

from

master..sysdatabases d with (nolock)

left join msdb..backupset b with (nolock)

on d.name = b.database_name

and b.backup_start_date =

(select max(backup_start_date)

from msdb..backupset b2

where b.database_name = b2.database_name

and b2.type = 'D')

left join msdb..backupmediafamily bm with(nolock)

on b.[media_set_id] = bm.[media_set_id]

A lekérdezés a következő eredménnyel tér vissza:

A lekérdezés felhasználásával egy óra alatt összeállítható a riport. Csekély áldozat ez, amely sokat emelhet a rendszerünk megítélésén. Érdemes kifejleszteni.

Felhasznált irodalom:

Kővári Attila - BI projekt

Új hozzászólás