Francia Excel függvények magyar megfelelői

Az angol excel függvények magyar megfelelői után itt vannak a francia excel függvények magyar megfelelői is. Köszönet érte Cseh Andrásnak. Nagy hasznát fogjuk venni az önkiszolgáló BI workshop-on.

Francia Excel függvények magyarul

 

AB.ÁTLAG BDMOYENNE
AB.DARAB BDNB
AB.DARAB2 BDNBVAL
AB.MAX BDMAX
AB.MEZŐ BDLIRE
AB.MIN BDMIN
AB.SZÓRÁS BDECARTYPE
AB.SZÓRÁS2 BDECARTYPEP
AB.SZORZAT BDPRODUIT
AB.SZUM BDSOMME
AB.VAR BDVAR
AB.VAR2 BDVARP
ABS ABS
ACOSH ACOSH
ALAP BASE
ÁR PRIX.TITRE
ÁR.LEJÁRAT PRIX.TITRE.ECHEANCE
ÁR.LESZÁM VALEUR.ENCAISSEMENT
ARAB CHIFFRE.ARABE
ARCCOS ACOS
ARCCOT ACOT
ARCCOTH ACOTH
ARCTAN ATAN
ARCTAN2 ATAN2
ARCSIN ASIN
ASC ASC
ASINH ASINH
ATANH ATANH
ÁTL.ELTÉRÉS ECART.MOYEN
ÁTLAG MOYENNE
ÁTLAGA AVERAGEA
ÁTLAGHA MOYENNE.SI
ÁTLAGHATÖBB MOYENNE.SI.ENS
AZONOS EXACT
BAHTSZÖVEG BAHTTEXT
BAL és BAL2 GAUCHE, GAUCHEB
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BÉTA.ELOSZL LOI.BETA.N
BÉTA.ELOSZLÁS LOI.BETA
BÉTA.INVERZ BETA.INVERSE.N
BIN.DEC BINDEC
BIN.HEX BINHEX
BIN.OKT BINOCT
BINOM.ELOSZL LOI.BINOMIALE.N
BINOM.ELOSZL.TART BINOM.DIST.RANGE
BINOM.ELOSZLÁS LOI.BINOMIALE
BINOM.INVERZ LOI.BINOMIALE.INVERSE
BIT.BAL.ELTOL BITLSHIFT
BIT.ÉS BITET
BIT.JOBB.ELTOL BITDECALD
BIT.VAGY BITOU
BIT.XVAGY BITOUEXCLUSIF
BMR TRI
CELLA CELLULE
CÍM ADRESSE
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
CSC CSC
CSCH CSCH
CSERE és CSERE2 REMPLACER, REMPLACERB
CSONK TRONQUE
CSÚCSOSSÁG KURTOSIS
DARAB NB
DARAB2 NBVAL
DARABHATÖBB NB.SI.ENS
DARABTELI NB.SI
DARABÜRES NB.VIDE
DÁTUM DATE
DÁTUMÉRTÉK DATEVAL
DEC.BIN DECBIN
DEC.HEX DECHEX
DEC.OKT DECOCT
DELTA DELTA
ÉCSRI VDB
ELŐJEL SIGNE
ELŐREJELZÉS PREVISION
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM DATE.COUPON.SUIV
ELTÉRŐ.EÁR PRIX.PCOUPON.IRREG
ELTÉRŐ.EHOZAM REND.PCOUPON.IRREG
ELTÉRŐ.UÁR PRIX.DCOUPON.IRREG
ELTÉRŐ.UHOZAM REND.DCOUPON.IRREG
ELTOLÁS DECALER
ÉRTÉK CNUM
ÉRTÉKCSÖKK AMORLINC
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL AMORDEGRC
ÉS ET
ÉSZÖ SYD
EUROCONVERT EUROCONVERT
ÉV ANNEE
EXP.ELOSZL LOI.EXPONENTIELLE.N
EXP.ELOSZLÁS LOI.EXPONENTIELLE
F.ELOSZL LOI.F.N
F.ELOSZLÁS LOI.F
F.ELOSZLÁS.JOBB LOI.F.DROITE
F.INVERZ INVERSE.LOI.F.N
F.INVERZ.JOBB INVERSE.LOI.F.DROITE
F.PRÓB F.TEST
F.PRÓBA TEST.F
FAKT FACT
FAKTDUPLA FACTDOUBLE
FERDESÉG COEFFICIENT.ASYMETRIE
FERDESÉG.P SKEW.P
FI PHI
FISHER FISHER
FIX CTXT
FKERES RECHERCHEV
FOK DEGRES
FONETIKUS PHONETIQUE
FORINT DEVISE
FORINT.DEC PRIX.DEC
FORINT.TÖRT PRIX.FRAC
GAMMA GAMMA
GAMMA.ELOSZL LOI.GAMMA.N
GAMMA.ELOSZLÁS LOI.GAMMA
GAMMA.INVERZ LOI.GAMMA.INVERSE.N
GAMMALN LNGAMMA
GAMMALN.PONTOS LNGAMMA.PRECIS
GAUSS GAUSS
GYAKORISÁG FREQUENCE
GYÖK RACINE
GYÖKPI RACINE.PI
HA SI
HAHIÁNYZIK SI.NON.DISP
HAHIBA SIERREUR
HAMIS FAUX
HARM.KÖZÉP MOYENNE.HARMONIQUE
HATVÁNY PUISSANCE
HELYETTE SUBSTITUE
HÉT.NAPJA JOURSEM
HÉT.SZÁMA NO.SEMAINE
HEX.BIN HEXBIN
HEX.DEC HEXDEC
HEX.OKT HEXOCT
HIÁNYZIK NA
HIBA.E ESTERR
HIBA.TÍPUS TYPE.ERREUR
HIBAF ERF
HIBAF.KOMPLEMENTER ERFC
HIBAF.PONTOS ERF.PRECIS
HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS ERFC.PRECIS
HIBÁS ESTERREUR
HIPERGEOM.ELOSZLÁS LOI.HYPERGEOMETRIQUE
HIPERHIVATKOZÁS LIEN_HYPERTEXTE
HIPGEOM.ELOSZLÁS LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N
HÍVÁS FONCTION.APPELANTE
HIVATKOZÁS ESTREF
HOL.VAN EQUIV
HÓNAP MOIS
HÓNAP.UTOLSÓ.NAP FIN.MOIS
HOSSZ és HOSSZ2 NBCAR, LENB
HOZAM RENDEMENT.TITRE
HOZAM.LEJÁRAT RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE
HOZAM.LESZÁM RENDEMENT.SIMPLE
IDŐ TEMPS
IDŐÉRTÉK TEMPSVAL
IDŐSZAKI.KAMAT INTERET.ACC
IGAZ VRAI
IMCOSH COMPLEXE.COSH
IMCSC COMPLEXE.CSC
IMSEC COMPLEXE.SEC
INDEX INDEX
INDIREKT INDIRECT
INFÓ INFORMATIONS
INT ENT
INVERZ.BÉTA BETA.INVERSE
INVERZ.F INVERSE.LOI.F
INVERZ.FISHER FISHER.INVERSE
INVERZ.GAMMA LOI.GAMMA.INVERSE
INVERZ.KHI KHIDEUX.INVERSE
INVERZ.LOG.ELOSZLÁS LOI.LOGNORMALE.INVERSE
INVERZ.MÁTRIX INVERSEMAT
INVERZ.NORM LOI.NORMALE.INVERSE
INVERZ.STNORM LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE
INVERZ.T LOI.STUDENT.INVERSE
ISO.HÉT.SZÁMA ISOWEEKNUM
ISO.PLAFON ISO.PLAFOND
JBÉ VC
JOBB és JOBB2 DROITE, DROITEB
KALK.DÁTUM MOIS.DECALER
KALK.MUNKANAP SERIE.JOUR.OUVRE
KALK.MUNKANAP.INTL SERIE.JOUR.OUVRE.INTL
KAMATÉRZ DUREE
KAMATÉRZ.PER PDURATION
KAMATRÁTA TAUX.INTERET
KAPOTT VALEUR.NOMINALE
KARAKTER CAR
KBKK Fonction DBCS
KCS2 DB
KCSA DDB
KÉPLET ISFORMULA
KÉPLETSZÖVEG FORMULATEXT
KÉPZ.ABSZ COMPLEXE.MODULE
KÉPZ.ARGUMENT COMPLEXE.ARGUMENT
KÉPZ.COS COMPLEXE.COS
KÉPZ.COT IMCOT
KÉPZ.CSCH COMPLEXE.CSCH
KÉPZ.EXP COMPLEXE.EXP
KÉPZ.GYÖK COMPLEXE.RACINE
KÉPZ.HÁNYAD COMPLEXE.DIV
KÉPZ.HATV COMPLEXE.PUISSANCE
KÉPZ.KONJUGÁLT COMPLEXE.CONJUGUE
KÉPZ.KÜL COMPLEXE.DIFFERENCE
KÉPZ.LN COMPLEXE.LN
KÉPZ.LOG10 COMPLEXE.LOG10
KÉPZ.LOG2 COMPLEXE.LOG2
KÉPZ.ÖSSZEG COMPLEXE.SOMME
KÉPZ.SECH COMPLEXE.SECH
KÉPZ.SIN COMPLEXE.SIN
KÉPZ.SINH COMPLEXE.SINH
KÉPZ.SZORZAT COMPLEXE.PRODUIT
KÉPZ.TAN IMTAN
KÉPZ.VALÓS COMPLEXE.REEL
KÉPZETES COMPLEXE.IMAGINAIRE
KEREK.FEL ARRONDI.SUP
KEREK.LE ARRONDI.INF
KEREKÍTÉS ARRONDI
KERES RECHERCHE
KHI.ELOSZLÁS LOI.KHIDEUX
KHI.PRÓBA TEST.KHIDEUX
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS LOI.KHIDEUX
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB LOI.KHIDEUX.DROITE
KHINÉGYZET.INVERZ LOI.KHIDEUX.INVERSE
KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE
KHINÉGYZET.PRÓBA CHISQ.TEST
KICSI PETITE.VALEUR
KIMETSZ SUPPRESPACE
KIMUTATÁSADATOT.VESZ LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE
KISBETŰ MINUSCULE
KITEVŐ EXP
KJÉ VC.PAIEMENTS
KJEGY.ÁR PRIX.BON.TRESOR
KJEGY.EGYENÉRT TAUX.ESCOMPTE.R
KJEGY.HOZAM RENDEMENT.BON.TRESOR
KOCKA.ÉRTÉK VALEURCUBE
KOCKA.FŐTELJMUT MEMBREKPICUBE
KOCKA.HALM JEUCUBE
KOCKA.HALM.DB NBJEUCUBE
KOCKA.HALM.ELEM RANGMEMBRECUBE
KOCKA.TAG MEMBRECUBE
KOCKA.TAG.TUL PROPRIETEMEMBRECUBE
KÓD CODE
KOMBINÁCIÓK COMBIN
KOMBINÁCIÓK.ISM COMBINA
KOMPLEX COMPLEXE
KONVERTÁLÁS CONVERT
KORREL COEFFICIENT.CORRELATION
KOVAR COVARIANCE
KOVARIANCIA.M COVARIANCE.STANDARD
KOVARIANCIA.S COVARIANCE.PEARSON
KÖZÉP és KÖZÉP2 STXT, MIDB
KRITBINOM CRITERE.LOI.BINOMIALE
KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ REGISTRE.NUMERO
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB SUP.SEUIL
KVARTILIS QUARTILE
KVARTILIS.KIZÁR QUARTILE.EXCLURE
KVARTILIS.TARTALMAZ QUARTILE.INCLURE
KVÓCIENS QUOTIENT
LAP FEUILLE
LAPOK SHEETS
LCSA AMORLIN
LEJÁRATI.KAMAT INTERET.ACC.MAT
LESZÁM TAUX.ESCOMPTE
LIN.ILL DROITEREG
LKO PGCD
LKT PPCM
LN LN
LOG LOG
LOG.ELOSZLÁS LOI.LOGNORMALE
LOG.ILL LOGREG
LOG10 LOG10
LOGIKAI ESTLOGIQUE
LOGNORM.ELOSZLÁS LOI.LOGNORMALE.N
LOGNORM.INVERZ LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N
LRÉSZLETKAMAT ISPMT
MA AUJOURDHUI
MARADÉK MOD
MAX MAX
MAX2 MAXA
MDETERM DETERMAT
VA
MEDIÁN MEDIANE
MEGBÍZHATÓSÁG INTERVALLE.CONFIANCE
MEGBÍZHATÓSÁG.NORM INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL
MEGBÍZHATÓSÁG.T INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT
MEGTÉRÜLÉS TRIM
MEREDEKSÉG PENTE
MÉRTANI.KÖZÉP MOYENNE.GEOMETRIQUE
METSZ ORDONNEE.ORIGINE
MIN MIN
MIN2 MINA
MKAMATÉRZ DUREE.MODIFIEE
MMÁTRIX MATRICE.UNITAIRE
MÓDUSZ MODE
MÓDUSZ.EGY MODE.SIMPLE
MÓDUSZ.TÖBB MODE.MULTIPLE
MOST MAINTENANT
MPERC SECONDE
MR TAUX.INT.EQUIV
MSZORZAT PRODUITMAT
NAGY GRANDE.VALEUR
NAGYBETŰS MAJUSCULE
NAP JOUR
NAP360 JOURS360
NAPOK JOURS
NEGBINOM.ELOSZL LOI.BINOMIALE.NEG
NEGBINOM.ELOSZLÁS LOI.BINOMIALE.NEG.N
NÉGYZETÖSSZEG SOMME.CARRES
NEM NON
NEM.SZÖVEG ESTNONTEXTE
NÉVLEGES TAUX.NOMINAL
NINCS ESTNA
NMÉ VAN
NORM.ELOSZL LOI.NORMALE
NORM.ELOSZLÁS LOI.NORMALE.N
NORM.INVERZ LOI.NORMALE.INVERSE.N
NORM.S.ELOSZLÁS LOI.NORMALE.STANDARD.N
NORM.S.INVERZ LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N
NORMALIZÁLÁS CENTREE.REDUITE
NÖV CROISSANCE
OKT.BIN OCTBIN
OKT.DEC OCTDEC
OKT.HEX OCTHEX
ÓRA HEURE
OSZLOP COLONNE
OSZLOPOK COLONNES
ÖSSZ.MUNKANAP NB.JOURS.OUVRES
ÖSSZ.MUNKANAP.INTL NB.JOURS.OUVRES.INTL
ÖSSZEFŰZ CONCATENER
ÖSSZES.KAMAT CUMUL.INTER
ÖSSZES.TŐKERÉSZ CUMUL.PRINCPER
ÖSSZESÍT AGREGAT
PADLÓ PLANCHER
PADLÓ.MAT PLANCHER.MATH
PADLÓ.PONTOS PLANCHER.PRECIS
PÁRATLAN IMPAIR
PÁRATLANE EST.IMPAIR
PÁROS PAIR
PÁROSE EST.PAIR
PEARSON PEARSON
PER.SZÁM NPM
PERCEK MINUTE
PERCENTILIS CENTILE
PERCENTILIS.KIZÁR CENTILE.EXCLURE
PERCENTILIS.TARTALMAZ CENTILE.INCLURE
PI PI
PLAFON PLAFOND
PLAFON.MAT PLAFOND.MATH
PLAFON.PONTOS PLAFOND.PRECIS
POISSON LOI.POISSON
POISSON.ELOSZLÁS LOI.POISSON.N
PRÉSZLET PRINCPER
RADIÁN RADIANS
RANG.ÁTL MOYENNE.RANG
RANG.EGY EQUATION.RANG
RÁTA TAUX
RÉSZÁTLAG MOYENNE.REDUITE
RÉSZLET VPM
RÉSZÖSSZEG SOUS.TOTAL
RNÉGYZET COEFFICIENT.DETERMINATION
RÓMAI ROMAIN
RRÉSZLET INTPER
S N
SEC SEC
SECH SECH
SIN SIN
SINH SINH
SOKSZOR REPT
SOR LIGNE
SOROK LIGNES
SORÖSSZEG SOMME.SERIES
SORSZÁM RANG
SQ SOMME.CARRES.ECARTS
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
STHIBAYX ERREUR.TYPE.XY
STNORMELOSZL LOI.NORMALE.STANDARD
SZÁM ESTNUM
SZÁMÉRTÉK NUMBERVALUE
SZÁZALÉKRANG RANG.POURCENTAGE
SZÁZALÉKRANG.KIZÁR RANG.POURCENTAGE.EXCLURE
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ RANG.POURCENTAGE.INCLURE
SZELVÉNYIDŐ NB.JOURS.COUPONS
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL NB.JOURS.COUPON.PREC
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL NB.JOURS.COUPON.SUIV
SZELVÉNYSZÁM NB.COUPONS
SZÓR.M ECARTYPE.STANDARD
SZÓR.S ECARTYPE.PEARSON
SZÓRÁS ECARTYPE
SZÓRÁSA STDEVA
SZÓRÁSP ECARTYPEP
SZÓRÁSPA STDEVPA
SZORHÁNYFAKT MULTINOMIALE
SZORZAT PRODUIT
SZORZATÖSSZEG SOMMEPROD
SZÖVEG TEXTE
SZÖVEG.E ESTTEXTE
SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 CHERCHE, CHERCHERB
SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 TROUVE, TROUVERB
SZUM SOMME
SZUMHA SOMME.SI
SZUMHATÖBB SOMME.SI.ENS
SZUMX2BŐLY2 SOMME.X2MY2
SZUMX2MEGY2 SOMME.X2PY2
SZUMXBŐLY2 SOMME.XMY2
T T
T.ELOSZL LOI.STUDENT.N
T.ELOSZLÁS LOI.STUDENT
T.ELOSZLÁS.2SZ LOI.STUDENT.BILATERALE
T.ELOSZLÁS.JOBB LOI.STUDENT.DROITE
T.INVERZ LOI.STUDENT.INVERSE.N
T.INVERZ.2SZ LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE
T.PRÓB T.TEST
T.PRÓBA TEST.STUDENT
TAN TAN
TANH TANH
TÉNYLEGES TAUX.EFFECTIF
TERÜLET ZONES
TÍPUS TYPE
TISZTÍT EPURAGE
TIZEDES DECIMAL
TNÉV NOMPROPRE
TÖBBSZ.KEREKÍT ARRONDI.AU.MULTIPLE
TÖRTÉV FRACTION.ANNEE
TRANSZPONÁLÁS TRANSPOSE
TREND TENDANCE
UNICODE UNICODE
UNIKARAKTER UNICAR
URL.KÓDOL ENCODEURL
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM DATE.COUPON.PREC
ÜRES ESTVIDE
VAGY OU
VÁLASZT CHOISIR
VALÓSZÍNŰSÉG PROBABILITE
VAR VAR
VAR.M VAR.S
VAR.S VAR.P
VARA VARA
VARIÁCIÓK PERMUTATION
VARIÁCIÓK.ISM PERMUTATIONA
VARP VARP
VARPA VARPA
VÉL ALEA
VÉLETLEN.KÖZÖTT ALEA.ENTRE.BORNES
VIA RTD
VKERES RECHERCHEH
WEBSZOLGÁLTATÁS SERVICEWEB
WEIBULL LOI.WEIBULL
WEIBULL.ELOSZLÁS LOI.WEIBULL.N
XBMR TRI.PAIEMENTS
XMLSZŰRÉS FILTRE.XML
XNJÉ VAN.PAIEMENTS
XVAGY OUX
Z.PRÓB Z.TEST
Z.PRÓBA TEST.Z

 

Francia Excel függvények magyar megfelelői

 

Kővári Attila - BI projekt

Önkiszolgáló BI WORKSHOP

Tudjon meg többet az itt elhangzottakról! Jelentkezzen a 2024. június 19-20.-i Excel Power Pivot videókurzusra!  Részletek >>

 

Új hozzászólás