Ki alkotja a BI csapatot?

Mikor készültem a kontrollereknek tartott üzleti intelligencia előadásra megkértem őket, hogy írjanak 3 olyan kérdést, amelyre mindenképpen választ szeretnének kapni. Az egyik ez volt: „Ki alkotja a BI csapatot?"

Egy bevezetés során két különböző tagokból álló BI csapat külünböztetünk meg. Nevezzük a szállító oldalán tevékenykedő csapatot külső projekt teamnek, a megrendelő oldalán tevékenykedőt pedig belső projekt teamnek.

Ahelyett, hogy belemennénk abba, hogy kik és hányan alkotják a csapatokat, vizsgáljuk meg azt, hogy milyen kompetenciák illetve szerepek léteznek az egyes teamekben. Azért célszerűbb így indulnunk, mert az, hogy kik alkotják a teameket azt a méret és komplexitás határozza meg, nem a szerepek, illetve a kompetenciák. Egy kis üzleti intelligencia projektben egy ember több szerepet is betölt egyszerre, egy komplex adattárház projektben viszont egy emberhez általában egy szerep tartozik.

Egy kivétellel. Akár milyen kicsi a projekt, kell hogy legyen a megrendelő oldalán egy erős üzleti szponzor. Az ő feladata lesz, hogy stratégiai kérdésekben, kritikus esetekben döntsön és elővegye a korbácsot, ha kell. A jó üzleti szponzor mindig rendelkezik egy tiszta vízióval arról, hogy miért akar adattárházat vagy üzleti intelligencia rendszert bevezetni. Ha nincs egy jó üzleti szponzora a projektnek, akkor bele se kezdjen a bevezetésbe, mert csak ideális esetben lesz sikeres a projekt.

És akkor a szerepek. Kezdjük a belső teammel:

Üzleti szponzor: Már esett róla szó

Projektvezető: Feladata általában a projekt előkészítése: igények összegyűjtése, követelmények megfogalmazása, ajánlati felhívás készítése, szállító kiválasztása, szerződés szövegezése, ... de az ő feladata a projekt operatív irányítása, a szállító segítése, ...

A jó projektvezető olyan, mint egy edző, aki azt akarja hogy a csapata nyerjen. Ez nagyon fontos. Ez csak úgy valósulhat meg, ha mindenki tudja mi a dolga a csapatban és tudja azt is, hogy mi a projekt célja. Ha ezt tudja akkor mindenki el tudja dönteni, hogy egy adott probléma megoldása, egy segítség nyújtás közelebb viszi e a cél felé a projektet vagy sem. Ha nem akkor csak időpazarlás.

Minőségbiztosító: Ő lesz az, aki utolsó előttiként rámondja az áment a teljesítésre. Az ő feladata, hogy őrködjön a minőség felett. Sokan ezt azzal asszociálják, hogy ő az aki ügyel a dokumentációkra és rendben tartatja azokat. De ez nem igaz! Persze ő ügyel a dokumentumok minőségére is, de nem ez a legfontosabb feladata, hanem az, hogy meggyőződjön róla, hogy az adattárház, vagy a üzleti intelligencia rendszer a megbeszélt metodológia szerint lett-e bevezetve, hogy megfelel-e a best practice-eknek és egyáltalán az, hogy jól fog működni éveken keresztül, nem csak az átvétel pillanatában. Ez az a szerep ami bár belső szerep, mégis rendszerint külső szakértő végzi

Hagy illusztráljam egy példával: Egyik ügyfelemnél átvétel előtt összesen 260 tesztet futtattam. Ezek megoszlása a következő volt (csak a fontosabbakat emeltem ki)

  • Jogosultságkezelés teszt (biztonságban vannak a vállalati adatok?): 14 teszt futtatása
  • Relációs adattárház tesztelése: 54 szempont szerint,
  • OLAP adatbázis tesztje: 76 szempont ellenőrzése
  • ETL folyamatok: 23 teszt
  • Dokumentáció: 32 tartalmi elem meglétének ellenőrzése
  • Leszállítandók kilóra, minőségre, ... megvannak? összesen 7 teszt
  • Adatminőség és adatteljesség vizsgálat: 3 adatbázisban
  • cél teszt (vajon az adattárház elérte célját?): 10
  • Scope teszt (vajon az adattárház megfelel a jóváhagyott scope-nak?): 26 ellenőrzés

Üzleti területek vezetői: Ők azok akik vezető pozíciókat töltenek be a szervezeti egységek élén. Célszerű őket a belső team részévé tenni, hiszen nagyon sok vitás kérdésben ők fognak dönteni, sokszor ők tudják legjobban megfogalmazni az igényeket, és ők tudják megmondani, hogy mi az ami tényleg fontos (megéri), és mi az ami nem kell.

Kulcsfelhasználók: Minden egyes területen van egy kulcsfelhasználó. Ők azok vagy ő az aki a legtöbbet riportál, aki legtöbb embernek szállítja a riportokat. Az esetek nagy többségében nagyon segítőkész. Egy igazi szövetséges lesz a bevezetés során, hiszen neki fog legtöbbet segíteni az üzleti intelligencia rendszer vagy az adattárház. Ő az, aki jobban ismeri a főnöke igényét mint a főnök saját maga, hiszen Ő az akinek a főnök minden kérdésére válaszolnia kell. Sokszor már a kérdés feltételekor tudja, hogy mi lesz a következő kérdése a főnöknek. Az ilyen kulcsfelhasználók felkutatása és bevonása a projektbe nagyon fontos!

Dedikált végfelhasználók: Minden terület részéről fontos egy-egy dedikált végfelhasználót delegálni a projektbe. Ők fogják a tesztelést végezni, de hasonlóan a kulcsfelhasználókhoz nagyon sokat tudnak segíteni az igények illetve a jelenlegi folyamatok felmérésénél is.

Adatgazdák, forrásrendszer felelősök: Ők azok, akik értenek a forrásrendszerekhez vagy kapcsolatot tartanak a forrásrendszerek üzemeltetőivel, fejlesztőivel.

IT szakértők: Az IT vezető és dedikált szakértők, akik döntenek a műszaki megoldásról, és akik segítenek a felmerülő problémákat elhárítani. Kik fontosak az IT-ról: Az IT vezető, illetve az a személy/személyek akit az IT vezető delegál.

Az elkészülő adattárháznak vagy üzleti intelligencia rendszernek illeszkednie kell a vállalat meglévő infrastrukturális környezetébe, és ennek kikényszerítése, támogatása az IT vezető feladata lesz. Milyen módon kell autentikálni a felhasználókat, hogyan kell alkalmazkodni a vállalat mentési stratégájához, milyen vírusvédelmet kell kialakítani az adattárház szerverén, stb ...

És végül:

Miért annyira fontos a belső team precíz összeállítása?

Csak hogy egy példát említsek: A szállító a belső team tagjainak igényeit fogja felmérni, az ő igényeiknek megfelelő adattárházat vagy üzleti intelligencia rendszert fog kialakítani. Ha később valaki jelentkezik, hogy „ezt még tegyétek bele" és ő nem volt tagja a belső teamnek akkor a szállító joggal fogja azt mondani, hogy mivel ő nem volt része a teamnek, így igényei nem lettek felmérve, következtetésképen ez nem lehet része a scope-nak. Ergo ha ezt akarja, akkor módosítsuk a szkópot. De ez általában fájdalmas szokott lenni...

Kővári Attila - BI projekt

BI & DWH projektvezető képzés

Tudjon meg többet az itt elhangzottakról! Jöjjön el a 2024. szeptember 25.-i BI és adattárház projektvezető képzésre, vagy rendeljen kihelyezett tanfolyamot! Részletek >>

 

Új hozzászólás